KIELI  IT  |  EN  |  FR  |  ES  |  DE  |  RU  |  FIN

Turvallisuus

La Triveneta Cavi pyrkii takaamaan kaikkien työntekijöiden, toimittajien, asiakkaiden ja muiden yhtiön toimintaan liittyvien henkilöiden terveyden ja turvallisuuden.

Terveellisen ja turvallisen työympäristön luominen kaikkiin tuotanto- ja toimipisteisiin sekä asianmukaisten ennaltaehkäisevien toimien takaaminen onnettomuuksien ja henkilövahinkojen riskin välttämiseksi työssä minimoimalla mahdollisimman hyvin työympäristöön liittyvät riskit.

 

Tämän periaatteen noudattamiseksi La Triveneta Cavi on määrittänyt kahdeksan yleistä tavoitetta. Henkilökunnan terveys on suojattu ennaltaehkäisevin keinoin, joihin kuuluvat pätevien lääkärien terveystarkastukset sekä käytössä olevat tekniset välineet ja turvallisuuskäytännöt, jotka on suunniteltu ehkäisemään toimintayksiköiden onnettomuudet.


 1. Johtajuus ja vastuu

  Johtajien johtava rooli on mahdollistettava määrittämällä heidän vastuunsa ja heidän käytössään on oltava asianmukaiset resurssit sekä valtuudet saavuttaa vaaditut tavoitteet ja varmistamalla, että turvallisuusperiaatteet viestitään, ymmärretään ja tarkistetaan säännöllisesti.
 1. Riskien ennaltaehkäiseminen

  Toiminnan on oltava proaktiivista, terveys- ja turvallisuusstandardit on integroitava kaikkiin projektivaiheisiin, tekniseen tukeen ja tuotantoprosessiin soveltamalla valvontastandardeja, jotka täyttävät määräyksien sekä kansainvälisten ja maakohtaisten lakien vaatimukset.
 2. Pätevyydet

  Koko sisäisen ja ulkoisen henkilöstön on tunnettava olemassa olevat ongelmat ja heillä on oltava kokemusta ja heidän on saatava koulutusta oman vastuualueen tehtävien suorittamiseen.
 1. Yhteistyökumppanien ja urakoitsijoiden valitseminen

  Urakoitsijoita ja toimittajia on tarkkailtava ja ne on valittava, jotta yhtiömme terveys- ja turvallisuusstandardit täytettäisiin. Turvallisuuden hallintajärjestelmän vaatimukset sekä toimintaperiaatteemme on viestittävä heille.
 1. Muutoksien hallinta

  Jatkuvasti kehittyvässä työympäristössä muutoksien hallintaprosessi on otettava huomioon turvallisuusohjelmissa.
 2. Hätätilojen ja kriisien hallinta

  Hallinnan suunnittelemiseksi mahdolliset hätätilanteet tai kriisit on tunnistettava etukäteen.
 3. Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja analysointi

  Tulevat onnettomuudet on ennaltaehkäistävä tunnistamalla potentiaaliset riskialueet ja tarkkailemalla tilannetta, jotta terveys- ja turvallisuusominaisuuksia voitaisiin parantaa jatkuvasti.
 4. Raporttien hallinta ja valvonta

  Toimintoja on tarkkailtava ja raportointiprosessi on suoritettava huolella.

Yritys

La Triveneta Cavi on vuodesta 1965 lähtien yksi Euroopan tärkeimmistä matalan ja keskisuuren jännitteen johtojen tuottajista. Johdot on tarkoitettu teollisuuden ja yksityisten käyttöön, virranjakeluun sekä uusiutuviin energialähteisiin. lue kaikki »


Työskenteleminen LTC-yhtiössä

Ansioluettelon lähetyslomake ja avoimien työpaikkojen luettelo.Suora yhteys

Lähetä sähköpostia suoraan toimipisteisiimme

Päämaja ja tuotantoyksikkö 1

Brendola (VI): Via Orna, 35
36040

Tuotantoyksiköt 2, 3 - 4

Brendola (VI): Via Alcide De Gasperi, 19 36040

 

Tolentino (MC): Contrada Le Grazie, 42 62029

 

Montecchio Maggiore (VI): Via Ettore Majorana, 9/10, 36075

Logistiset yksiköt

Brendola (VI): Via Giulio Natta, 48
36040

Yhtiötiedot

La Triveneta Cavi s.p.a.
Yhtiöpääoma 15.480.000,00 € täysin maksettu
Yhtiörekisteri VI nro 21789 R.E.A. 197814 Verotunnus 02782190157
Arvonlisäverotunniste 01981240243 M/VI 002258